Πρώην Δήμαρχος Μελισσίων
Γενικός Γραμματέας Δήμου Μεταμόρφωσης

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Κοινή επιστολή των συνδυασμών Πεντέλη στο Ύψος της, Ανθρώπινη Πολιτεία, Πεντέλη Εν Δράσει και των Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος με την όποια ζητείται η προστασία της παραρεμάτιας περιοχής του Ο.Τ. 206 στη Νέα Πεντέλη, που η διοίκηση Στεργίου με την απόφασή της αφήνει να οικοδομηθεί


Κοινή επιστολή που υπογράφεται από τους Δημοτικούς Συμβούλους των συνδυασμών Πεντέλη στο Ύψος της, Ανθρώπινη Πολιτεία, Πεντέλη εν Δράσει, από τους Ανεξάρτητους Συμβούλους Λάζο Λεωνίδα και Λάζο Βασίλη, αλλά και από τέσσερεις εκ των πέντε τοπικών συμβούλων της Νέας Πεντέλης, μεταξύ των οποίων και την Πρόεδρο του τοπικού Συμβουλίου Νέας Πεντέλης κα Ρήγου Ειρήνη, στάλθηκε σήμερα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αφορά την προστασία του Ο.Τ. 206 στη Νέα Πεντέλη που βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας του ρέματος.

Η διοίκηση Στεργίου, σε αντίθεση με τις αποφάσεις που είχε λάβει μέχρι το 2010 το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Πεντέλης, με απόφασή της δεν ενέκρινε την επανυποβολή της απαλλοτρίωσης στο συγκεκριμένο Ο.Τ., ούτε την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμο ποσού για την απόκτησή του, με αποτέλεσμα να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες του χώρου να μπορούν να οικοδομήσουν την έκταση που βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας του ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου. 

Με την επιστολή ζητείται η προστασία της παραρεμάτιας περιοχής στο Ο.Τ. 206 και η αποτροπή της οικοπεδοποίησης του χώρου. Μάλιστα σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο βρίσκεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες ως δασική έκταση και ζητείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ακόμα και η εξαίρεση του χώρου από το σχέδιο πόλης προκειμένου αυτό να προστατευτεί.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ως εξής:

"ΘΕΜΑ: Προστασία ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας του ρέματος (ΦΕΚ 659Δ/1995) στην περιοχή του Ο.Τ. 206 στη Νέα Πεντέλη

                                                                                                                                                                 17/1/2013
Με το από 9/8/1995 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 659Δ/1995), χαρακτηρίστηκε το ρέμα Πεντέλης Χαλανδρίου ως προστατευόμενο τοπίο, καθορίστηκαν όρια και ζώνες προστασίας αυτού και επιβλήθηκαν όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί εντός των ορίων προστασίας του.
Στο άρθρο 3 του Π.Δ. καθορίζονται τα όρια των ζωνών προστασίας Α και Β.
Στο άρθρο 4 του Π.Δ. επιβάλλονται για τη ζώνη Α περιορισμοί στη δόμηση και καθορίζονται οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν. Ουσιαστικά εντός της ζώνης Α δεν επιτρέπεται η δόμηση.
Το Ο.Τ. 206 στα όρια της δημοτικής κοινότητας Νέας Πεντέλης βρίσκεται εντός της ζώνης Α προστασίας του ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου.
Εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 20/1/1956 διάταγμα ρυμοτομίας (ΦΕΚ 36Α/1956) όπου χαρακτηρίστηκε χώρος πρασίνου.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης η διοίκηση εισήγαγε θέμα "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Πεντέλης στο Ο.Τ. 206 σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων".
Για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. επικαλείται μεταξύ των άλλων την από 12/7/2011 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το από 1/10/2012 έγγραφο με της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ που ζητά τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 206.
Ουσιαστικά με την υπ. αρ. 291/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πεντέλης που ψηφίστηκε μόνο από το συνδυασμό της πλειοψηφίας, ο Δήμος Πεντέλης επιτρέπει στους φερόμενους ιδιοκτήτες να οικοδομήσουν το χώρο, για αυτό άλλωστε η απόφαση του Δ.Σ. αναφέρει στον τίτλο της "συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση" και στο πρώτο σημείο της απόφασης αναφέρεται ρητά: "Εγκρίνει τη μη επανυποβολή απαλλοτρίωσης των παραπάνω εκτάσεων λόγω οικονομικής αδυναμίας του Δήμου να τις αποζημιώσει".
Οι υπογράφοντες την παρούσα επιστολή διαφωνούμε κάθετα στην προοπτική οικοδόμησης χώρου εντός της ζώνης Α προστασίας του ρέματος, διότι έτσι ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την καταστρατήγηση του Π.Δ. προστασίας του ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου. 
Σας καλούμε μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να αποτρέψετε την οικοδόμηση του Ο.Τ. 206 εξετάζοντας όλες τις δυνατότητες, ακόμα και την εξαίρεσή του από το σχέδιο πόλης. Επίσης σημειώνουμε ότι το εν λόγω Ο.Τ. είναι χαρακτηρισμένο στους κυρωμένους δασικούς χάρτες της περιοχής της Νέας Πεντέλης (ΦΕΚ 533Δ/2011) με την ένδειξη ΑΛ00037 (Άλση και πάρκα εντός σχεδίων πόλης).

Με τιμή"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.