Πρώην Δήμαρχος Μελισσίων
Γενικός Γραμματέας Δήμου Μεταμόρφωσης

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Το ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται. Οι δυνατότητες που θα έχουν οι Δήμο μετά το 2014 να χρηματοδοτήσουν έργα τους

Πριν μερικές μέρες συναντήθηκα με στελέχη της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Αττικής, αρμόδια για τη χρηματοδότηση έργων των Δήμων από κοινοτικά κονδύλια.

Από τη συνάντηση υπήρξαν ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις για της πορεία του ΕΣΠΑ, που λήγει σε ότι αφορά τις εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων στις 31/12/2013 και λάβαμε χρήσιμη πληροφόρηση για το νέο πρόγραμμα που θα αφορά την περίοδο 2014 -2020, καθώς και για άλλες δυνατότητες που παρουσιάζονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να χρηματοδοτήσει έργα.

Επιγραμματικά τα βασικότερα συμπεράσματα από τη συνάντηση είναι τα εξής:  

ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Μέχρι 31/12/2012 μπορούν να εντάσσονται έργα για χρηματοδότηση
Το ΕΣΠΑ αφορά την περίοδο 2007 - 2013 και ολοκληρώνεται σε 16 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζουν να στενεύουν τα περιθώρια των Δήμων να χρηματοδοτήσουν έργα τους από χρήματα του ΕΣΠΑ.

Για να έχουν πιθανότητες οι Δήμοι να χρηματοδοτήσουν έργα από το ΕΣΠΑ, αυτά πρέπει να είναι απολύτως ώριμα και να μην έχουν κανένα πολεοδομικό ή τεχνικό εμπόδιο για την ολοκλήρωσή τους.

Λιγότερα χρήματα για την Αττική την περίοδο 2014 - 2020. Έμφαση σε ολοκληρωμένα προγράμματα εστιασμένα στην καινοτομία
Μετά την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ θα ξεκινήσει το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2014 -2020.  Όμως θα είναι σημαντικά μικρότερο για την Αττική (περίπου το 50% του ΕΣΠΑ) και αυτό γιατί η Αττική θα θεωρείται ανεπτυγμένη περιφέρεια, άρα θα δικαιούται λιγότερα χρήματα.

Επιπλέον τα έργα που θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα πρέπει να δίνουν έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, να είναι βιοκλιματικά και να προσφέρουν ολοκληρωμένες διαχειριστικές λύσεις.
Οι Δήμοι λοιπόν από τώρα πρέπει να αρχίζουν να ετοιμάζουν πλήρεις και ώριμες μελέτες με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να είναι έτοιμοι από το 2014 και μετά να τις υποβάλλουν για να αξιολογηθούν και να χρηματοδοτηθούν.

Σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο το πρόγραμμα JESSICA μέχρι την 30/6/2015
Ανεξάρτητα από το ΕΣΠΑ και το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιόδου 2014 - 2020, ένα ουσιαστικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορούν οι Δήμοι να χρησιμοποιήσουν για να χρηματοδοτήσουν ολοκληρωμένα έργα αστικής ανάπλασης είναι το πρόγραμμα JESSICA που λήγει στις 30/6/2015.

Το πρόγραμμα προϋποθέτει συμπράξεις δημοσίου - ιδιωτικού τομέα και απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν να αποτελούν μέρος ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, που θα διασφαλίζει σημαντικά αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
Οι προτάσεις αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολής τους.

Χρηματοδοτική περίοδος μετά το 2020 - Ευκαιρίες για την Αττική
Εκτίμηση των στελεχών της διαχειριστικής αρχής είναι ότι η χώρα και η περιφέρεια Αττικής, λόγω της ύφεσης στην οικονομία, στη χρηματοδοτική περίοδο μετά το 2020, δεν θα συγκαταλέγονται στις ανεπτυγμένες περιοχές, με αποτέλεσμα να δικαιούνται περισσότερους πόρους για έργα και παρεμβάσεις. Επισημαίνω ξανά ότι οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να δίνουν έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, στην προστασία του περιβάλλοντος και να έχουν στοιχεία ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Συνεπώς για τους Δήμους της Αττικής, μετά το 2020 θα υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης των παρεμβάσεών τους, σε σχέση με αυτές που θα έχουν την περίοδο 2014 -2020, αρκείς φυσικά να μπορούν να τις εκμεταλλευτούν.

Δήμος Πεντέλης: Μηδενική άντληση πόρων για έργα του Δήμου από τη Διοίκηση Στεργίου, ανύπαρκτος σχεδιασμός για το μέλλον. Σε ότι μας αφορά οφείλουμε από τώρα να προετοιμαστούμε με στόχο να ο Δήμος να αντλήσει όσο το δυνατό περισσότερους πόρους μετά το 2014
Εύχομαι ο Δήμος μας να μπορέσει να χρηματοδοτήσει έργα από το ΕΣΠΑ, όμως αμφιβάλω αν η διοίκηση Στεργίου έχει την ικανότητα να το πετύχει.

Επίσης είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο Στεργίου φεύγοντας από το Δήμο τον Ιούνιο του 2014 δεν θα έχει αφήσει απολύτως τίποτε σε επίπεδο μελετών και σχεδιασμού.
Εδώ ξεκινά η δική μας ευθύνη. Η δουλειά μας είναι να ετοιμάσουμε το Δήμο ώστε να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο τις δυνατότητες από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η επίσκεψη μου στη διαχειριστή αρχή με βοήθησε σημαντικά στο να μπορέσω να έχω τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν από εδώ και στο εξής για τη χρηματοδότηση έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αττική.
Στον τομέα αυτό διαθέτω σημαντική εμπειρία και γνώση, η οποία με βοήθησε ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Δημάρχου Μελισσίων ο Δήμος μας να καταφέρει να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιήσει σημαντικά έργα (κλειστό γυμναστήριο, κοινωνικό κέντρο, αγωγοί αποχέτευσης ομβρύων υδάτων, ανάπλαση κεντρικής περιοχής, ανάπλαση πρώτης γειτονιάς, ανάπλαση πλατείας 28ης Οκτωβρίου κ.α.), καθώς επίσης να αποκτήσει ώριμες μελέτες για έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν άμεσα.  

Με βάση την εμπειρία αυτή, αλλά και τη γνώση που υπάρχει σήμερα, θα ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβριο μαζί με τα στελέχη του συνδυασμού μας, να σχεδιάσουμε σε ρεαλιστική βάση τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην πόλη μας και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για έργα των Δήμων.
Για την πόλη μας πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο Ολοκληρωμένο Σχέδιο  Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης. Όλες οι επιμέρους παρεμβάσεις θα είναι μέρος του Σχεδίου αυτού και θα στοχεύουν σε αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Εκτιμώ ότι στο σχεδιασμό, αλλά και στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου, πρέπει να συμμετέχουν ικανά στελέχη άλλων δημοτικών παρατάξεων, αλλά και οι πολίτες που ενδιαφέρονται. Σε ότι με αφορά θα επιδιώξω με κάθε τρόπο το σχέδιο αυτό να έχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση μεταξύ των υγειών δυνάμεων της πόλης μας.
Στόχος μας είναι τον Οκτώβριο του 2013 το σχέδιο αυτό να είναι έτοιμο. Πρέπει να έχει παρεμβάσεις για τα Μελίσσια, τη Νέα Πεντέλη, την Πεντέλη και τον ορεινό όγκο του Πεντελικού.

Ήδη έχουμε ξεκινήσει το διάλογο με τους πολίτες ώστε να διαμορφώσουμε το σχέδιο παρεμβάσεων για τη Νέα Πεντέλη. Σε λίγες εβδομάδες θα κάνουμε κάτι ανάλογο για τα Μελίσσια, ενώ στις αρχές του 2013 και για την Πεντέλη. Τέλος σε ότι αφορά το Πεντελικό εντός του 2012 θα ανακοινώσουμε μια ουσιαστική πρωτοβουλία που θα δημιουργήσει σημαντικές προϋποθέσεις άντλησης πόρων για χρηματοδότηση παρεμβάσεων στο Πεντελικό σύμφωνα με το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του.
Δουλεύουμε με γνώση, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, μακριά από τους λαϊκισμούς και τους πολιτικάντικους τσαρλατανισμους του κ. Στεργίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.