Πρώην Δήμαρχος Μελισσίων
Γενικός Γραμματέας Δήμου Μεταμόρφωσης

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Μπροστά στον κίνδυνο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο Πεντελικό, που δημιουργεί το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συντονιστική επιτροπή με άμεση παρέμβασή της ενημερώνει τα κόμματα και στους Υπουργούς Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος Ε. Λιβιεράτο, ζητά αλλαγές στο σχέδιο νόμου και συνάντηση για το θέμα


Επιστολή για το ζήτημα που προκύπτει, όσον αφορά τη διαφαινόμενη δυνατότητα  ανάπτυξης φωτοβολταϊκών από την Εκκλησία στην Πεντέλη, με βάση το νέο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο, απέστειλε η Συντονιστική Επιτροπή κατά των φωτοβολταϊκών στο Πεντελικό στα κόμματα και στους Υπουργούς Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος Ευάγγελο Λιβιεράτο, όπου εκφράζει τις αντιρρήσεις της πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και ζητά την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων από το νέο Νομοσχέδιο.

Ανακοινώνεται από την Επιτροπή ότι επίκεινται συναντήσεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και με τα πολιτικά κόμματα, ώστε να αλλάξουν οι διατάξεις του Νομοσχεδίου.

Η επιστολή έχει ως ακολούθως:

 

Πεντέλη 25 Φεβρουαρίου 2013

 

Προς:    Υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών κ. Χατζηδάκη Κωστή

                Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Λιβιεράτο

Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΚΚΕ

 

Κοινοποίηση: ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ, ΣΠΑΠ, Δήμοι μέλη του ΣΠΑΠ

                 

Θέμα:   Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Ανάπτυξης που δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο Πεντελικό.

 

Αξιότιμοι κύριοι

Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή υπάρχουν δύο σημεία τα οποία κατά τη δική μας εκτίμηση ανοίγουν το δρόμο για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό, εξέλιξη που το Μάρτιο το 2012 η συντονιστική επιτροπή μας, μαζί με την τοπική κοινωνία κατάφερε να αποτρέψει.

Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε:

α) Στο ότι δεν υπάρχει σαφής και ρητή πρόβλεψη ότι οι προωθούμενες επενδύσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν εντός προστατευόμενων περιβαλλοντικά περιοχών, όπως π.χ. το Πεντελικό Βουνό που προστατεύεται από Π.Δ. προστασίας (ΦΕΚ 755)

β) Στο γεγονός ότι αναγνωρίζεται έμμεσα η "ιδιοκτησία" της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Ιερών Μονών σε εκτάσεις που δεν έχουν, τις διακατέχουν, ενώ με τις διατάξεις του Ν.1811/88, έπρεπε ήδη να είχαν αποδόσει στο δημόσιο.

 

Η προώθηση του σχεδίου Νόμου ως έχει δεν μπορεί να γίνει από εμάς και τις τοπικές κοινωνίες γύρω από το Πεντελικό, αποδεκτή.

Με τροποποίηση των διατάξεων του προωθούμενου νομοσχεδίου θα πρέπει να διευκρινίζονται τα εξής :

 

1.       Όσον αφορά τη χωροθέτηση των ΕΣΧΑΣΕ & ΕΣΧΑΔΑ , ρητά θα πρέπει να εξαιρείται με ανάλογη τροποποίηση του αρ. 11 ν. 3986/2011 και η χωροθέτησή τους σε ακίνητα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως «τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και για τα οποία έχουν καθορισθεί ειδικά νομικά καθεστώτα ή/και ειδικές ζώνες προστασίας όσον αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης (όπως εν προκειμένω με το από 26.8.1988 ΠΔ – ΦΕΚ Δ΄ 755/21.10.1988 όπως ισχύει) με όρους δηλ. μη συμβατούς με τις προβλεπόμενες στα ΕΣΧΑΣΕ & ΕΣΧΑΔΑ χρήσεις γης κ.λ.π. όρους, καθώς και σε κηρυχθείσες ως αναδασωτέες εκτάσεις.

2.       Στο προς τροποποίηση αρ. 7 παρ. 1 ν. 3894/2010 (αρ. 1 παρ. 7 Σχ Ν), να διευκρινίζεται ότι οι σχετικές παρεκκλίσεις δεν μπορούν να λάβουν χώρα σε περιοχές όπου κατά αντιστοιχία με τα ανωτέρω υπό «1» έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως «τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και για τα οποία έχουν καθορισθεί ειδικά νομικά καθεστώτα ή/και ειδικές ζώνες προστασίας όσον αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και σε κηρυχθείσες ως αναδασωτέες εκτάσεις.

3.       Όσον αφορά τη νέα παρ. 4 του τροποποιούμενου με το Σχ. Ν. άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (αρ. 5 του Σχ. Ν), να διευκρινίζεται ότι κατά πλάσμα δικαίου μπορούν να θεωρηθούν για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3894/2010 ως ιδιωτικά τα ακίνητα στα οποία οι εκεί ονομαζόμενοι φορείς έχουν όχι απλά «περιουσιακά δικαιώματα» (όρος που δημιουργεί αμφισημίες και δυσερμηνεία) αλλά γεγενημένα, αναγνωρισμένα εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας, και μόνο εφόσον για τα ακίνητα αυτά έχει ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία που προβλέπει ο ν. 1811/1988.

4.       Στη νέα παρ. 5 που προστίθεται με το ΣΧ. Ν. (αρ. 4 παρ. 5) στο αρ. 22 ν. 3894/2010, να διευκρινίζεται απόλυτα και με σαφήνεια ότι η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εφόσον υπάρχει πληρότητα και αρτιότητα φακέλου όσν αφορά και τις εξαιρούμενες από τη διαδικασία των «προτύπων δεσμεύσεων» εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, κ.λ.π. περιβαλλοντικών, πολεοδομικών κ.λ.π. αδειών κατά την κείμενη νομοθεσία.

 

Στο σημείο αυτό θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

Στο πεντελικό βουνό ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας 755/88, το οποίο εδώ και 23 χρόνια απέτρεψε τις προσπάθειες που έγιναν για οικοπεδοποίηση και τη δημιουργία δράσεων με στόχο το κέρδος, οι οποίες θα επιβάρυναν το περιβάλλον.

Η τοπική αυτοδιοίκηση πρωτοστάτησε να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του Πεντελικού. Αν σήμερα αποδεχθεί την καταστρατήγησή το , τότε είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα ανοίξει ο δρόμος για περιβαλλοντική κακοποίησή του με σκοπό το όποιο κέρδος.  

Το φωτοβολταϊκό πάρκο που σχεδιάζει η εκκλησία να πραγματοποιήσει είναι εντός της ζώνης προστασίας του Πεντελικού και μάλιστα σε περιοχή που κηρύχτηκε αναδασωτέα το 2010 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2009.  Η δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στην συγκεκριμένη έκταση ουσιαστικά επιβραβεύει τους εμπρησμούς και τις πυρκαγιές που στόχο είχαν να καταστρέψουν το δασικό πλούτο του βουνού.

 

Μεγάλη η περιβαλλοντική επιβάρυνση

Το πάρκο που σχεδιάζεται να γίνει είναι το μεγαλύτερο στη χώρα. Η έκτασή του θα είναι 3,500 στρέμματα, έκταση ίση με τον αστικός ιστός της Νέας Πεντέλης!!

Η αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιοχής είναι προφανής. Θα υπάρξει δίκτυο μεταφορές του ρεύματος με πυλώνες, χώροι για συσσώρευσή του, χώροι και κτήρια για τη λειτουργία της μονάδας.  Η μονάδα παραγωγής θα ξεφυτρώσει εκεί που λίγα χρόνια πριν ήταν πυκνό δάσος. Χλωρίδα και πανίδα θα εξαφανιστούν, ενώ το χειρότερο είναι ότι η θερμοκρασία στην περιοχή θα ανέβει δύο με τρεις βαθμούς. Επίσης η οπτική ρύπανση θα είναι ανυπολόγιστη.

Ουσιαστικά η περιοχή θα μετατραπεί σε βιομηχανική περιοχή. Είμαστε σίγουροι ότι ούτε σε τριτοκοσμική χώρα θα διανοείτο κανείς σήμερα να προτείνει εγκατάσταση βιομηχανικής περιοχής σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή και μάλιστα αναδασωτέα.

 

Αμφισβητούμε την ιδιοκτησία της μονής Πεντέλης στα βουνά και στις δασικές εκτάσεις

Μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να διευθετηθεί είναι η «ιδιοκτησία» της μονής Πεντέλης σε βουνά και δασικές εκτάσεις. Δεν προκύπτουν από πουθενά οι ιδιοκτησίες αυτές στις δασικές εκτάσεις του Πεντελικού βουνού. Το φωτοβολταϊκό πάρκο σχεδιάζεται να γίνει σε περιοχή όπου αμφισβητείται η ιδιοκτησία της μονής Πεντέλης.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Κανένας διάλογος για παραβίαση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος και απόλυτη προστασία του περιβάλλοντός του πεντελικού, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και το Προεδρικό Διάταγμα. Δεν έχουμε δικαίωμα απέναντι στις επόμενες γενιές να ανοίξουμε κερκόπορτα που θα αλλοιώσει το πεντελικό περιβάλλον. Δεν έχουμε δικαίωμα να στερήσουμε οριστικά από τους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αθήνας ένα μεγάλο πνεύμονα πρασίνου στο Πεντελικό.

Αν εμείς ανεχθούμε παραβίαση του Προεδρικού Διατάγματος προστασίας, έστω μια φορά, έστω και για λίγο, τότε ανοίγουμε μελλοντικές ορέξεις συμφερόντων για εμπορευματοποίηση του Πεντελικού και χάνουμε το ηθικό μας πλεονέκτημα να υπερασπιζόμαστε την προστασία του βουνού.

Δεν συζητάμε σε καμία περίπτωση και με κανέναν το οποιοδήποτε, μεγάλο ή μικρό σχέδιο που θα επιβαρύνει το περιβάλλον του πεντελικού. Δεν συζητάμε «αντισταθμιστικά», που στοχεύουν να εκμαυλίσουν και να εξαγοράσουν συνειδήσεις. Και δεν θα αφήσουμε κανένα να κερδοσκοπήσει και να βγάλει χρήματα σε βάρος του περιβάλλοντος του Πεντελικού βουνού.

 

Όλοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης έχουν λάβει θέση κατά της δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό.

Τη θέση μας να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό, στηρίζουν όλοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης, έχοντας λάβει σχετικές αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων. Πιο συγκεκριμένα:

·         Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ) έχει λάβει δύο φορές ομόφωνη απόφαση κατά της δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό,

·         Τα δημοτικά Συμβούλια των Δήμων μελών του ΣΠΑΠ, έχουν λάβει αποφάσεις κατά της δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό.

·         Τα Διοικητικά Συμβούλια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), έχουν λάβει ομόφωνες αποφάσεις κατά της δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Πεντέλη.

Σε ότι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε σε εγρήγορση, όπως και στο παρελθόν, ώστε να αποτρέψουμε τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Πεντέλη. Τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε χρησιμοποιώντας κάθε νομικό και πολιτικό τρόπο, ώστε να βάλουμε φρένο στις ορέξεις όλων αυτών που προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν στο ταλαιπωρημένο Πεντελικό βουνό.  Θεωρούμε ότι υπάρχουν έντιμοι δημόσιοι λειτουργοί που δεν θα παρανομήσουν.

Επίσης είμαστε έτοιμοι όπως και στο παρελθόν, μαζί με τους πολίτες που στηρίζουν τις προσπάθειές μας, να δώσουμε μάχες και στο πεζοδρόμιο ή σε όποιο άλλο πεδίο χρειαστεί προκειμένου να αποτρέψουμε την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και τη μετατροπή του Πεντελικού σε βιομηχανική περιοχή.

Είμαστε σίγουροι ότι τη μάχη αυτή θα την κερδίσουμε και ο αγώνας μας θα δικαιωθεί, διότι είναι δίκαιος και προστατεύει τα συμφέροντα του πεντελικού, του περιβάλλοντος και των πολιτών.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως έχουμε το συντομότερο δυνατό μια συνάντηση μαζί σας προκειμένου, πριν την ψήφιση του Νομοσχεδίου, να υπάρξουν οι αλλαγές εκείνες που θα διασφαλίσουν ότι δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί ουδεμία επένδυση φωτοβολταϊκών εντός της περιοχή που προστατεύεται από το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού.

 

Η ολομέλεια των στελεχών και των πολιτών της συντονιστικής επιτροπής

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.