Πρώην Δήμαρχος Μελισσίων
Γενικός Γραμματέας Δήμου Μεταμόρφωσης

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Οι προτάσεις μας για τα ζητήματα της σχολικής στέγης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Νέα ΠεντέληΕδώ και ένα χρόνο περίπου μελετάμε τα θέματα που αφορούν την περιοχή της Νέας Πεντέλης. Μάλιστα προχωρήσαμε σε ουσιαστικό διάλογο με κατοίκους και φορείς της περιοχής.

Έχουμε καταλήξει στις προτάσεις μας για το μέλλον της Νέας Πεντέλης και διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων για την περιοχή.

Μέρος του σχεδίου μας αποτελεί η κάλυψη των αναγκών της περιοχής για σχολική στέγη, ιδίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι προτάσεις μας για το φλέγον αυτό ζήτημα, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους και την προοπτική κάλυψης των αναγκών σχολικής στέγης για το σύνολο του Δήμου Πεντέλης, έχουν ως εξής:

Α. Προσέγγιση του προβλήματος σχολικής στέγης στη Νέα Πεντέλη
Είναι προφανής η ανάγκη για 2ο Δημοτικό Σχολείο και για 2ο Νηπιαγωγείο. Ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών για τα σχολεία της Νέας Πεντέλης, πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικό σχεδιασμό αναγκών για χώρους στη Νέα Πεντέλη (στάθμευση, κοινωφελείς ελεύθεροι χώροι κ.α.), καθώς και σε ένα συνολικό σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών σχολικών υποδομών σε όλο το Δήμο.

Β. Προοπτική δημιουργίας νέων σχολείων στο σύνολο του Δήμου
Σε ότι αφορά το σύνολο του δήμου μας η προοπτική για δημιουργία νέων σχολικών μονάδων εκπαίδευσης είναι:

  • Δημιουργία 5ου Νηπιαγωγείου Μελισσίων, σε οικόπεδο που θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλης στην 3η και 4η γειτονιά των Μελισσίων. (Η διοίκηση Στεργίου έχει καθυστερήσει την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πάνω από 2 χρόνια και συνεχίζει να καθυστερεί).
  • Δημιουργία 5ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων, σε οικόπεδο που θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλης στην 3η και 4η γειτονιά των Μελισσίων. (Η διοίκηση Στεργίου έχει καθυστερήσει την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πάνω από 2 χρόνια και συνεχίζει να καθυστερεί).
  • Δημιουργία 6ου Νηπιαγωγείου Μελισσίων, σε οικόπεδο που έχει προσδιοριστεί με την πρόταση αναθεώρησης Σχεδίου των Μελισσίων και έχει λάβει τη σχετική καταλληλότητα από τον ΟΣΚ. (Η αναθεώρηση σχεδίου των Μελισσίων δεν έχει προσχωρήσει καθόλου επί 2,5 χρόνια από τη διοίκηση Στεργίου).
  • Δημιουργία 6ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων, σε οικόπεδο που έχει προσδιοριστεί με την πρόταση αναθεώρησης Σχεδίου των Μελισσίων και έχει λάβει τη σχετική καταλληλότητα από τον ΟΣΚ. (Η αναθεώρηση σχεδίου των Μελισσίων δεν έχει προσχωρήσει καθόλου επί 2,5 χρόνια από τη διοίκηση Στεργίου).
  • Δημιουργία νέου νηπιαγωγείου στη Νέα Πεντέλη, σε οικόπεδο που θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλης στην περιοχή της 25ης Μαρτίου. (Η διοίκηση Στεργίου έχει καθυστερήσει την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πάνω από 2,5 χρόνια και συνεχίζει να καθυστερεί).
  • Δημιουργία του 2ου Δημοτικού Σχολείου στην Παλαιά Πεντέλη, σε οικόπεδο του Δήμου. Το έργο επιχειρείται να γίνει με αυτοχρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα Jessica.
  • Δημιουργία 3ου Γυμνασίου Μελισσίων, σε οικόπεδο που θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλης στην 3η και 4η γειτονιά των Μελισσίων. (Η διοίκηση Στεργίου έχει καθυστερήσει την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πάνω από 2 χρόνια και συνεχίζει να καθυστερεί).
  • Δημιουργία 2ου Λυκείου Μελισσίων, σε οικόπεδο που θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλης στην 3η και 4η γειτονιά των Μελισσίων. (Η διοίκηση Στεργίου έχει καθυστερήσει την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πάνω από 2 χρόνια και συνεχίζει να καθυστερεί).

Από τα παραπάνω είναι προφανής η αδράνεια και η ανικανότητα της διοίκησης Στεργίου να προωθήσει σοβαρά τις απαραίτητες πολεοδομικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αναγκών σε σχολική στέγη για το σύνολο του Δήμου μας.

Γ. Συγκεκριμένες προτάσσεις για την αντιμετώπιση της οξύτατης ανάγκης σχολικής στέγης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Νέα Πεντέλη
Είναι προφανής η αναγκαιότητα δημιουργίας νέου Δημοτικού Σχολείου στη Νέα Πεντέλη. Άλλωστε το προβλέπει και το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής. Όμως δεν υπάρχει στο σχέδιο πόλης θεσμοθετημένος χώρος για νέο Δημοτικό Σχολείο. 

Σε ότι αφορά το 2ο Δημοτικό Σχολείο, προτείνεται να θεσμοθετηθεί με τροποποίηση σχεδίου νέο Δημοτικό Σχολείο σε έκταση 4 στρεμμάτων εντός του χώρου των παιδικών κατασκηνώσεων. Ο χώρος αυτός είναι 38 περίπου στρέμματα, ανήκει στο Δήμο Βύρωνα και παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Γρήγορη απόκτηση, χαμηλό κόστος απόκτησης, δυνατότητα συμφωνίας με το Δήμο Βύρωνα για τμηματική καταβολή του τιμήματος, χωρίς να επιβαρυνθεί η δανειοληπτική ικανότητα του Δήμου, σχολείο σε όμορφο φυσικό περιβάλλον πολύ κοντά στη κεντρική πλατεία της πόλης.

Παράλληλα προτείνουμε στην αναθεώρηση του σχεδίου πόλης των Μελισσίων να θεσμοθετηθεί πρόταση για δημοτικό σχολείο σε χώρο 4 στρεμμάτων στην οδό Ερμού, μόλις λίγα μέτρα από την Αγίου Σίλα, σύμφωνα με την εισήγηση των μελετητών και τη βούληση της δικής μας δημοτικής αρχής στα Μελίσσια.  Ο χώρος αυτός αναμένεται να έχει μεγαλύτερο χρόνο θεσμοθέτησης και απόκτησής του από το Δήμο. 

Σε ότι αφορά το 2ο Νηπιαγωγείο, σημειώνουμε ότι στην ένταξη της περιοχής της 25ης Μαρτίου στο σχέδιο πόλης, προβλέπεται η ύπαρξη οικοπέδου 1.300 για νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμό. Δεν μπορούν να γίνουν και τα δύο. Απόλυτη προτεραιότητα η δημιουργία νηπιαγωγείου, ώστε ο Δήμος να αποκτήσει άμεσα το οικόπεδο και να διεκδικήσει σοβαρά τη δημιουργία του νέου νηπιαγωγείου.
Με βάση των ανωτέρω μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, οι παράλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι τα εξής:

1. Μεταφορά στην Νέα Πεντέλη του Δημοτικού Σχολείου που έχει ιδρυθεί στην Πεντέλη. Πρέπει να κατατεθεί το αίτημα στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το Νοέμβριο, ώστε να σχολείο να μεταφερθεί μέχρι τον Μάρτιο. (Μόλις χτιστεί το δημοτικό σχολείο στην Πεντέλη θα ζητήσουμε την ίδρυση και λειτουργία 2ου Δημοτικού Σχολείου στην Παλαιά Πεντέλη).

2. Λειτουργία στον ίδιο χώρο ως συστεγαζόμενων των δύο δημοτικών σχολείων Νέας Πεντέλης, από τη σχολική χρονιά 2014 - 2015. Έτσι το επιχείρημα του Δήμου για δημιουργία νέου σχολικού συγκροτήματος για δημοτικό σχολείο, θα γίνει ισχυρότερο διότι θα ζητάμε στέγαση σχολείου που ήδη λειτουργεί.

3. Προώθηση των διαδικασιών ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής της 25ης Μαρτίου για την όσο το δυνατό γρηγορότερη απόκτηση του χώρου. Λογικά ο χώρος αυτός θα είναι ο πρώτος που θα αποκτηθεί, άρα η πρώτη μας προτεραιότητα να είναι η δημιουργία του νηπιαγωγείου.

4. Θεσμοθέτηση στο σχέδιο πόλης χώρου για Δημοτικό Σχολείο στην Νέα Πεντέλη στο χώρο των παιδικών κατασκηνώσεων, έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων.

5. Άμεσα αναζήτηση μισθωμένου χώρου για λειτουργία του Νηπιαγωγείου, είτε φέτος, είτε το αργότερο από τη σχολική χρονιά 2014 - 2015. Έτσι μπορούν να απελευθερωθούν οι τρεις αίθουσες του νηπιαγωγείου, να χρησιμοποιηθούν από το δημοτικό και να λύσουν το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα του Δημοτικού σχολείου, μέχρι να κτιστεί το νέο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Πεντέλης.

6. Προώθηση των διαδικασιών θεσμοθέτησης δημοτικού σχολείου στην οδό Ερμού στα Μελίσσια, σύμφωνα με το ΓΠΣ και την πρόταση αναθεώρησης σχεδίου των Μελισσίων.

Οι προτάσεις αυτές είναι τμήμα του συνολικού προγράμματός μας για τη Νέα Πεντέλη που θα παρουσιάσουμε και θα θέσουμε σε τελική διαβούλευση με τους πολίτες της Νέας Πεντέλης τον προσεχή Σεπτέμβριο, ώστε να αποτελέσουν το τελικό μας πρόγραμμα για την περιοχή. Προτάσεις πολιτών, αιρετών ή δημοτικών παρατάξεων που θα βελτίωναν το ανωτέρω πλαίσιο που παρουσιάζουμε, είναι καλοδεχούμενες και θα γίνουν δεκτές από εμάς.

Τέλος είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε ότι οι ευθύνες της διοίκησης Στεργίου είναι τεράστιες. Πέρα από το γεγονός ότι δεν έκανε τίποτε σε επίπεδο πολεοδομικής πολιτικής, αποδεικνύοντας ότι στερείται οράματος για την πόλη, ούτε σε επίπεδο διαχείρισης μπόρεσε να κάνει κάτι δεδομένου ότι εδώ και τρία χρόνια απλά παρακολουθεί να γεγονότα.

Οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν ότι σε 10 μήνες η αδράνεια, η στασιμότητα και η σημερινή μιζέρια, πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε όραμα, σχεδιασμό και εφαρμογή τολμηρών πολιτικών που θα λύσουν τα προβλήματα των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.