Πρώην Δήμαρχος Μελισσίων
Γενικός Γραμματέας Δήμου Μεταμόρφωσης

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Η διοίκηση Στεργίου δίνει λανθασμένα στοιχεία για τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου. Σχετικό ερώτημα υπέβαλε σήμερα ο συνδυασμός μας

Σε απάντηση παλαιότερου ερωτήματος του συνδυασμού μας για το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, λάβαμε από τη διοίκηση Στεργίου απάντηση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Δεδομένου ότι γνωρίζουμε που οφείλεται η μη ορθή αποτύπωση των διαθεσίμων του Δήμου, επανήλθαμε σήμερα με νέο ερώτημά μας προς τη δημοτική αρχή, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για το ύψος των διαθεσίμων του Δήμου μας και επισημαίνοντας παράλληλα τον ορθό τρόπο λογιστικής αποτύπωσης που τηρούν όλοι οι Δήμοι.
Τα ερώτημά μας προς τη διοίκηση Στεργίου που κατατέθηκε σήμερα στο Δήμο, έχει ως εξής:
"Σε συνέχεια της παντελώς ανακριβούς απάντησης που μας έδωσε ο δημοτικός ταμίας κος Ρέγγης Γιώργος με το από 26/6/2013 έγγραφό του, που μας κοινοποιήθηκε με την από 27/6/2013 επιστολή με αρ. πρωτ. 13407 της αντιδημάρχου κας Μπούσουλα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η πληροφόρηση που δίνει ο δημοτικός ταμίας ότι τα διαθέσιμα του Δήμου στους λογαριασμούς όψεως του Δήμου στις Τράπεζες, είναι στις 31/3/2013, ύψους 3.785.752,91 ευρώ και στις 3/4/2013 ύψους 2.775.458,63 ευρώ, είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ. Δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα αυτά στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, κάτι το οποίο σαφώς γνωρίζετε εσείς, η κα αντιδήμαρχος και φυσικά ο δημοτικός ταμίας, αλλά υπάρχουν πολύ λιγότερα ποσά.
Η ανακριβής πληροφόρηση που δίνετε, προκύπτει από το γεγονός του παντελώς εσφαλμένου χειρισμού της επιχορήγησης του Δήμου ύψους 4.993.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η έγγραφή του ανωτέρω ποσού στα εισπραχθέντα έσοδα, δημιουργεί εσφαλμένη εικόνα στις καταθέσεις του Δήμου. Ο ορθός λογιστικός χειρισμός, είναι αυτός που κάνουν οι άλλοι Δήμοι, δηλαδή εκδίδουν γραμμάτιο είσπραξης μόνο όταν υπάρχει ενημέρωση από το Ταμείο Παρακαταθηκών ότι εξοφλήθηκαν προμηθευτές και μόνο μέχρι του ποσού της εξόφλησης αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, δεδομένου ότι είναι δικαίωμά μας και υποχρέωσή να γνωρίζουμε τα ακριβή και πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, αιτούμεθα να μας χορηγήσετε ορθή κατάσταση διαθεσίμων του Δήμου στους τραπεζικούς του λογαριασμούς για τις ημερομηνίες 31/3/2013, 30/4/2013, 31/5/2013 και 30/6/2013, καθώς και φωτοαντίγραφο του extrait όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου που να αποδεικνύουν το ακριβές ύψος των διαθεσίμων που υπάρχουν σε αυτούς τις συγκεκριμένες ημερομηνίες."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.